Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chính sách người tiêu dùng

Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website GO1CARE.COM bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà GO1CARE cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để GO1CARE liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website GO1CARE.COM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Website GO1CARE.COM sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
+ Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website GO1CARE.COM ;
+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website GO1CARE.COM có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của GO1CARE.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
– Công ty TNHH Trading TAK
– Trụ sở chính: A2, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
– Email: goonecare@gmail.com
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu GO1CARE thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử GO1CARE. Khi tiếp nhận những phản hồi này, GO1CARE sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin ngay lập tức hoặc muộn nhất là 03 ngày làm việc (trừ chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm nhận khiếu nại của thành viên.
Cách thức tiếp nhận yêu cầu:
Qua Email : goonecare@gmail.com
Điện thoại: 18000027
Trực tiếp tại văn phòng công ty

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên GO1CARE được GO1CARE cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của GO1CARE. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, GO1CARE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Ban quản lý GO1CARE không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử GO1CARE đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: con goonecare@gmail.com liên quan đến vụ việc. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh ngay lập tức hoặc muộn nhất là 03 ngày làm việc (trừ chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm nhận khiếu nại của thành viên.

a. Quy định về quản lý/kiểm soát, rà soát thông tin trên website

– Cơ chế kiểm soát riêng
– Có quy định về đăng thông tin

– Go1care.com kiểm tra đối chiếu thông tin dựa trên thông tin Khách hàng cung cấp, thông tin cung cấp đầy đủ chính xác sẽ được đưa lên Website, thông tin không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm, vi phạm quy định đăng tin sẽ bị loại bỏ và không được đăng tin;
– Người bán gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ đến Bộ phận kiểm duyệt nội dung để bộ phận này tiến hành đăng tải thông tin hộ người bán. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung sẽ đăng. Những nội dung Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website;
– Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin;
– Khi phát hiện những nội dung thông tin sai phạm, thông tin về nhà hàng, dịch vụ ăn uống không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến người bán;
– Go1care.com sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của người bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Go1care.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý;
– Go1care.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước;

b. Giải quyết tranh chấp và các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng thông qua:

+ Phương thức giải quyết tranh chấp với người tiêu dùng thông qua thương lượng:

– Thành viên có quyền gửi yêu cầu đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương lượng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm đến Ban quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử Go1care.com đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: goonecare@gmail.com.
– Go1care có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
– Sau khi thương lượng thành công các bên tham gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

+ Phương thức giải quyết tranh chấp với người tiêu dùng thông qua hòa giải:

Nếu 2 bên không thể thương lượng với nhau, trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của chúng tôi thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật thông qua hòa giải:

*Nguyên tắc thực hiện hòa giải:

– Bảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, không được ép buộc, lừa dối.
– Các bên tiến hành hòa giải, các bên tham gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

*Tổ chức hòa giải:

– Các bên có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được thành lập tổ chức hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

*Biên bản hòa giải:

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải;
– Các bên tham gia hòa giải;
– Nội dung hòa giải;
– Thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải;
– Ý kiến của các bên tham gia hòa giải;
– Kết quả hòa giải;
– Thời hạn thực hiện kết quả hòa giải thành.
Biên bản hòa giải phải có chữ ký của các bên tham gia hòa giải và chữ ký xác nhận của tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải.

*Thực hiện kết quả hòa giải thành:

– Các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành trong thời hạn đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải; trường hợp một bên không tự nguyện thực hiện thì bên kia có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

c. Các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ khác

– Xác thực đơn hàng qua SMS
– Xác thực đơn hàng qua Email
– Đánh giá uy tín người bán
– Đánh giá sản phẩm
– Tích hợp giỏ hàng
– Tích hợp mạng xã hội